Munkajog

Irodánk egyedi megbízás alapján ellátja mind munkáltatók, mind munkavállalók képviseletét.

Munkáltatóknak

 • Munkajogi átvilágítás
 • Munkaszerződések, versenytilalmi megállapodások elkészítése
 • Szabályzatok (cégautó, prémium stb.) készítése
 • Felmondás, azonnali hatályú felmondás
 • Csoportos létszámcsökkentés
 • Képviselet hatósági eljárásokban
 • Peres képviselet

Munkavállalóknak

 • Munkaszerződés véleményezése
 • Felmondás, azonnali hatályú felmondás
 • Képviselet a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos tárgyalások során
 • Munkahelyi mobbing
 • Egyenlő bánásmód megsértésével összefüggő ügyek
 • Kjt., Kttv. hatálya alá tartozó ügyek
 • Peres képviselet

Ingatlanjog

Az ingatlanjog területén leggyakrabban adásvételi szerződések elkészítésére kapunk megbízást. Mivel tudjuk, hogy ha a szóbeli megegyezés megszületett, mind az eladó, mind a vevő minél előbb alá szeretné írni a megállapodást, igyekszünk rugalmasan és gyorsan időpontot biztosítani a szerződéskötéshez.

Ugyancsak nagy számban fordulnak elő nálunk bérleti szerződésekkel kapcsolatos megkeresések (szerződéskötés, felmondás stb.), ezen felül ellátunk társasház alapításokra, telekalakítási eljárásokra és egyéb, ingatlanjogi vonatkozású ügyekre vonatkozó megbízásokat is.

Irodánk nagy gyakorlattal rendelkezik ingatlanberuházások teljes körű jogi lebonyolításában. Jelenleg a XX. és a XXII. kerületben vannak folyamatban olyan, negyvennél is több új lakás építésére irányuló projektek, melyekben a kezdetektől irodánk látja el kizárólagosan az építkezéssel és az értékesítéssel kapcsolatos jogi feladatokat.

Gazdasági jog

Irodánk gyorsan és nagy gyakorlattal bonyolít cégalapítási eljárásokat. Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően a társaságot az esetek túlnyomó többségében az iratok aláírását követő néhány napon belül bejegyzik a cégjegyzékbe.

Gyakran kapunk megbízást polgári jogi – vállalkozási, disztribúciós, franchise stb. – szerződések elkészítésére, a másik fél által készített tervezetek véleményezésére, valamint ügyfelünk képviseletére a szerződéskötési tárgyalások során. A megbízásokat sok esetben angol nyelven látjuk el. 

A gazdasági jogi ügyek jelentős része szerződésszegéssel, illetve annak következményeivel függ össze. Ha nem sikerül az ügyet békés úton rendezni, irodánk fizetési meghagyásos, illetve peres eljárás megindításával segíti elő a követelés érvényesítését.

A teljesség igénye nélkül összeállított fenti ügytípusokon felül más, gazdasági jogi jellegű ügyekben is gyakran eljárunk. Ezért ha a gazdasági jog területére tartozó más ügyben segíthetünk Önnek, forduljon bizalommal hozzánk.